Projektgruppen

Hur får man en fungerande projektgrupp?

Även om teammedlemmarna har jobbat tillsammans tidigare så är en kick-off vid projektets början värdefull. Beroende på projektets storlek och budget så kan kick-offen variera i utförande. Det man minst bör ha är en sammankomst med samtliga deltagare där projektet gås igenom med avseende på krav och önskemål från beställaren, överenskommet scope, tidplan samt hur du tänker hålla koll på projektet. Lägg det före en lunch så att en lunch på projektets bekostnad blir en naturlig avslutning, det brukar uppskattas. Har man ett större projekt så avslutar man lämpligen kick-offen med en aktivitet som de flesta kan vara med på, t ex bowling med åtföljande middag.

Beroende på projektets art och storlek är det ofta värdefullt att lägga ordentligt tid i början av projektet på att skapa trygghet och effektivt samarbete i gruppen. I ett större projekt, eller ett i någon mening mer komplext projekt, kan ett seminarium över 1-3 dagar lägga grunden för att lära känna varandra, skapa värdegrund och samsyn på vad som ska uppnås och hur man ska uppnå målet med projektet. 

Om en projektmedlem inte håller måttet på något sätt, kunskapsmässigt eller samarbetsmässigt ta tag i det omgående. Ju senare man gör förändringar i projektgruppen, ju kostsammare blir det och desto större blir risken för att tidplanen påverkas negativt.

Se till att alla blir sedda. Om någon inte framför sin åsikt på projektmötena, fånga upp personen med en riktad fråga till projektmedlemmen eller ta med personen på en lunch eller fika för att stämma av hur han/hon trivs med projektet och sin roll.