Projektkontroll

Koll på projektet

Hur får jag som projektledare koll på projektet?

Det är framförallt tre saker som ständigt måste bevakas:

– Projektets framdrift

– Projektets kostnad

– Projektets scope

Projektets framdrift

I det läge som projektet befinner sig i nu hur mycket tid har åtgått till respektive aktivitet, hur stor del är detta av aktivitetens uppskattade totaltid? Ställ detta i förhållande till en uppskattning av hur stor del av aktiviteten som är uppfylld. 

Hur mycket tid uppskattar projektmedlemmen nu att det behövs för att slutföra uppgiften? 

Be om förklaring till avvikelserna från projektmedlemmen.

Beroende på projektet och vilket läge man befinner sig i är den här sortens uppföljning bra att göra t ex per dag, vecka, månad.

Projektets kostnad

Håll koll på respektive kostnadspost så tight som stödsystemen gör det möjligt, ibland ner på agsnivå men oftast per vecka eller månad.

Om projektet inte är på budget: är det tidsvinst/förlust i projektet eller är det kostnad per enhet eller annan kostnadspost som förändrats? Finns  det timingeffekter, dvs en kostnad kommer tidigare eller senare än beräknat?

Avsätt en regelbundet återkommande tidpunkt för uppföljningen. Om du använder  t ex Outlook så schemalägg uppföljningen med påminnelse.

Gör en ny prognos regelbundet, t ex en gång per månad.

Projektets scope

Innan projektet startar:

– Förstå scopet, ha en workshop med projektmedlemmarna så att alla sidor av projektet kan belysas ordentligt.

– Se till att scopet är ordentligt satt, överenskommet, tillsammans med beställaren.

– Dokumentera scopet i ett scopedokument.

– Tänk på att det kan finnas vissa delar som bör dokumenteras som out-of-scope, för att det ska bli tydligt får beställaren och alla projektmedlemmarna – vad som ingår och inte.

När projektet är igång:

– Se upp för scope-creep. Tillåt inga ändringar av scopet utan att göra en ny analys av hur projektet påverkas inklusive en ny prognos. 

– Kommer en projektmedlem på att en förändring bör/måste göras som påverkar scopet ta upp det med beställaren på en gång.

– Dokumentera alla scopeförändringar, och dess projektpåverkan, i ett dokument tillsammans med beställaren.