Scrum

Scrum skapades ursprungligen av Jeff Sutherland och Ken Schwaber.

Vilka roller finns i scrum?

I scrum finns tre uttalade roller.

  1. Produktägare (product owner): Produktägaren sammanställer och prioriterar önskemål om tillägg och ändringar främst utifrån affärsnytta. I ett webbprojekt är det vanligt att produktägaren är en projektledare hos beställaren.
  2. Scrum master: Scrum mastern coachar teamet och ser till att allt rullar på smidigt. Scrum mastern stämmer av mellan aktörer samt ser till att det inte finns några hinder för teamet.
  3. Team: Teamet är självorganiserande och bestämmer gemensamt vem som gör vad och hur man löser olika uppgifter.